Σύντομα θα υπάρξει η δυνατότητα για τα μέλη μας να παρακολουθούν το υπόλοιπό τους σε φιάλες αίματος από όπου και να βρίσκονται.

 

Η Γραμματεία της Τράπεζας Αίματος των εργαζομένων  στο  Ν.Τ.Τ σας γνωστοποιεί ότι μπορείτε να συμμετέχετε στην Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου προσφέροντας αίμα στα  κατά  τόπους  Κρατικά  Νοσοκομεία. Κατά την άφιξή σας στο νοσοκομείο θα ενημερώνετε ότι επιθυμείτε να προσφέρετε αίμα για την Τράπεζα Αίματος του ΝΤΤ με έδρα το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών.

Ο υπάλληλος θα πρέπει να προσκομίζει αντίγραφο της σχετικής βεβαίωσης στην Επιτροπή Αιμοδοσίας, για την τήρηση του αρχείου (αποστολή μέσω φαξ: 211 40 300 20 ή μέσω e-mail : cdrivas@sett.gr,  vpezoula@eurobank.gr ενώ, το πρωτότυπο θα αποστέλλεται στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού για τη λήψη της ειδικής άδειας που προβλέπεται.

 

Προσοχή: Η βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφει ρητά ότι η προσφορά αίματος έγινε για λογαριασμό της Τράπεζας Αίματος του ΝΤΤ.

 

Για  περισσότερες  πληροφορίες, παρακαλούμε  επικοινωνήστε  με    τα  μέλη  της  Γραμματείας:

Δρίβας Χαράλαμπος : 211 411 4003, 697 972 2043

Πεζούλα Βασιλική : 210 9555226