Εκπρόσωποι Ο.Τ.Ο.Ε

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ο.Τ.Ο.Ε. ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 214 405 8562
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ο.Τ.Ο.Ε. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 214 406 0452
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ο.Τ.Ο.Ε. ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 211 880 9721