Για να διευκολύνεται η πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου, λειτουργούν περιφερειακά όργανα, που τα όρια των αρμοδιοτήτων τους, καθορίζονται από κανονισμούς, που εκπονούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάτω από την αποκλειστική ευθύνη του οποίου, βρίσκονται τα περιφερειακά όργανα.

Βάση για την περιφερειακή οργάνωση είναι ευρύτερα γεωγραφικά διαμερίσματα, με ενότητες Νομών, τα οποία έχουν έδρες τις πόλεις που καθορίζονται παρακάτω και καλύπτουν τους νομούς που αναφέρονται στη συνέχεια.

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΛΆΡΙΣΑΣ: καλύπτει τους νομούς Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Ευρυτανίας, Μαγνησίας και Φθιώτιδας.

Γραμματέας Παραρτήματος :

Κασκάλη Λιάνα

Τηλ: 24310 31930 – 697 793 9433

email: tkaskali@eurobank.gr