Για να διευκολύνεται η πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου, λειτουργούν περιφερειακά όργανα, που τα όρια των αρμοδιοτήτων τους, καθορίζονται από κανονισμούς, που εκπονούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάτω από την αποκλειστική ευθύνη του οποίου, βρίσκονται τα περιφερειακά όργανα.

Βάση για την περιφερειακή οργάνωση είναι ευρύτερα γεωγραφικά διαμερίσματα, με ενότητες Νομών, τα οποία  έχουν έδρες τις πόλεις που καθορίζονται παρακάτω και καλύπτουν τους νομούς που αναφέρονται στη συνέχεια.

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ: καλύπτει τους νομούς Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών, Ημαθίας και Πέλλας.

Γραμματέας Παραρτήματος :

Δεμίρη Δέσποινα

Τηλ: 23840 24582 – 697 702 7512

email: dedemiri@eurobank.gr