Για να διευκολύνεται η πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου, λειτουργούν περιφερειακά όργανα, που τα όρια των αρμοδιοτήτων τους, καθορίζονται από κανονισμούς, που εκπονούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάτω από την αποκλειστική ευθύνη του οποίου, βρίσκονται τα περιφερειακά όργανα.

Βάση για την περιφερειακή οργάνωση είναι ευρύτερα γεωγραφικά διαμερίσματα, με ενότητες Νομών, τα οποία έχουν έδρες τις πόλεις που καθορίζονται παρακάτω και καλύπτουν τους νομούς που αναφέρονται στη συνέχεια.

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ: καλύπτει τους νομούς όλης της Πελοποννήσου, καθώς και τους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Φωκίδας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου.

Γραμματέας Παραρτήματος:

Ζαπάντης Κωνσταντίνος

Τηλ: 26220 25867 – 697 697 3864

email: kzapantis@eurobank.gr