Για να διευκολύνεται η πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου, λειτουργούν περιφερειακά όργανα, που τα όρια των αρμοδιοτήτων τους, καθορίζονται από κανονισμούς, που εκπονούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάτω από την αποκλειστική ευθύνη του οποίου, βρίσκονται τα περιφερειακά όργανα.

Βάση για την περιφερειακή οργάνωση είναι ευρύτερα γεωγραφικά διαμερίσματα, με ενότητες Νομών, τα οποία έχουν έδρες τις πόλεις που καθορίζονται παρακάτω και καλύπτουν τους νομούς που αναφέρονται στη συνέχεια.

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΚΑΒΆΛΑΣ: καλύπτει τους νομούς Καβάλας, Σερρών, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου.

Γραμματέας Παραρτήματος :

Μαυρίδου Μαρούλα

Τηλ: 25310 28830 – 697 330 5088

email: mmavridou@eurobank.gr