Ιστορία του συλλόγου

ΑΡ. ΑΠΟΦ.
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
1419/18-4-1945 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ
630/3-2-1972 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
2364/9-7-1975 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
1297/26-4-1984 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
5777/1-11-2006 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
753/21-1-2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΕΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
 130/19-10-2019 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ EUROBANK ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Το ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ιδρύθηκε στην Ελλάδα με το Ν. ΓΥΜΣΤ΄ (3446) 1909, ως Υπηρεσία των Ελληνικών Ταχυδρομείων (Τ.Τ.Τ.), με οικονομική αυτοτέλεια και την εγγύηση του κράτους. Τέθηκε σε λειτουργία πέντε χρόνια αργότερα το 1914, αφού ενσωματώθηκε σε αυτό και το αντίστοιχο της Κρήτης, που λειτουργούσε επιτυχώς πολλά χρόνια πριν. Με το τεράστιο δίκτυο των Ταχυδρομείων, που κάλυπτε όλο το γεωγραφικό χώρο τους Ελλάδας, σημείωσε ραγδαία ανάπτυξη και κέρδισε τη Λαϊκή Εμπιστοσύνη.
Στη δεκαετία του 1930 είχε εξελιχθεί σε σημαντικό πιστωτικό ίδρυμα, με χιλιάδες καταθέτες και εκατομμύρια ποσά καταθέσεων.
Το 1937 έγινε Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία, με οικονομική αποκέντρωση, Διοικητικό Συμβούλιο και οργάνωση στα πρότυπα Τραπεζών.
Τα πρώτα στελέχη αποτέλεσαν κυρίως ταχυδρομικοί υπάλληλοι και νέο προσωπικό που προσλήφτηκε για την υπηρεσία αυτή.
Παρότι τα Τ.Τ.Τ. (Ταχυδρομεία, Τηλέγραφοι, Τηλέφωνα) διέθεταν πανίσχυρο συνδικαλιστικό κίνημα, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο δεν αναπτύχθηκε άμεσα, λόγω του δικτατορικού καθεστώτος και της γερμανικής κατοχής που ακολούθησε.
Η ανοδική πρόοδος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου συνεχίστηκε μέχρι το 1940, αλλά με την κήρυξη του πολέμου απαγορεύτηκαν οι αναλήψεις και με τη γερμανική κατοχή κατέρρευσε η οικονομία, το νόμισμα καταστράφηκε, οι καταθέσεις απαξιώθηκαν και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο έμεινε χωρίς αντικείμενο εργασίας. Οι υπάλληλοι του αποσπάσθηκαν σε διάφορες άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και ορισμένοι παρέμειναν στην Κεντρική Υπηρεσία, χωρίς ουσιαστικό έργο. Μετά την απελευθέρωση άρχισε η ανασυγκρότηση του Κράτου