Για να διευκολύνεται η πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου, λειτουργούν περιφερειακά όργανα, που τα όρια των αρμοδιοτήτων τους, καθορίζονται από κανονισμούς, που εκπονούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάτω από την αποκλειστική ευθύνη του οποίου, βρίσκονται τα περιφερειακά όργανα.

Βάση για την περιφερειακή οργάνωση είναι ευρύτερα γεωγραφικά διαμερίσματα, με ενότητες Νομών, τα οποία έχουν έδρες τις πόλεις που καθορίζονται παρακάτω και καλύπτουν τους νομούς που αναφέρονται στη συνέχεια.

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ: καλύπτει τους νομούς Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Πιερίας και Κιλκίς.

Γραμματέας Παραρτήματος :

Αριστείδης (Άρης) Κουτσαμπασόπουλος

Τηλ: 231 022 9955 – 697 431 2007

email: akoutsampasopoulos@eurobank.gr