Για να διευκολύνεται η πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου, λειτουργούν περιφερειακά όργανα, που τα όρια των αρμοδιοτήτων τους, καθορίζονται από κανονισμούς, που εκπονούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάτω από την αποκλειστική ευθύνη του οποίου, βρίσκονται τα περιφερειακά όργανα.

Βάση για την περιφερειακή οργάνωση είναι ευρύτερα γεωγραφικά διαμερίσματα, με ενότητες Νομών, τα οποία  έχουν έδρες τις πόλεις που καθορίζονται παρακάτω και καλύπτουν τους νομούς που αναφέρονται στη συνέχεια.

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΡΌΔΟΥ: καλύπτει τους νομούς Ρόδου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Κυκλάδων.

Γραμματέας Παραρτήματος:

Σταυριανού Φωτεινή

Τηλ : 22410 33540 – 698 1260 126

email: fstavrianou@eurobank.gr