Απεργιακό ταμείο

Μπορείτε να κατεβάστε την εξουσιοδότηση από εδώ.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1

Σύμφωνα με την Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Εργαζομένων στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (εφεξής «Σύλλογος») της 03-07-2006 Δημιουργείται έντοκος λογαριασμός με τίτλο ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕΤΤ (ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ).

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός του Απεργιακού Ταμείου είναι η οικονομική ενίσχυση των μελών του Συλλόγου σε περιπτώσεις απεργιακών κινητοποιήσεων, ανταπεργίας (lock out) και συνδικαλιστικών διώξεων γενικά, για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων επιβίωσης που ανακύπτουν από παρακράτηση των ημερών απεργίας ή από ανταπεργία ή από συνδικαλιστική δίωξη εργαζομένων, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτων εξόδων πού απορρέουν από τις ίδιες αιτίες.

Με την αντιμετώπιση των οικονομικών αναγκών των εργαζομένων εξαιτίας απεργιών, ανταπεργιών και συνδικαλιστικών διώξεων, επιδιώκεται η στήριξη των συνδικαλιστικών διεκδικήσεων χωρίς να υποβαθμίζεται η ταξική συνείδηση των εργαζομένων.

ΑΡΘΡΟ 3

  1. Την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας και τη διαχείριση των πόρων του Απεργιακού Ταμείου την έχει το Δ.Σ. του Συλλόγου. Το Δ.Σ. μελετά κάθε σοβαρό ζήτημα που έχει σχέσεις με τις ανάγκες των μελών του Συλλόγου και διαφυλάσσει σε κάθε περίπτωση τη σωστή εφαρμογή του κανονισμού.
  2. Για την οικονομική διαχείριση των πόρων του Απεργιακού Ταμείου στα πλαίσια του κανονισμού, είναι δυνατό να συγκροτηθεί διαπαραταξιακή «Επιτροπή Διαχείρισης Απεργιακού Ταμείου» με απόφαση του Δ.Σ. και συμμετοχή των παρατάξεων και συνδικαλιστικών κινήσεων που εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. του Συλλόγου. Οι όροι λειτουργίας της Επιτροπής Διαχείρισης Απεργιακού Ταμείου ρυθμίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου που αποφασίζει για τη συγκρότησή της.

ΑΡΘΡΟ 4