Για να διευκολύνεται η πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου, λειτουργούν περιφερειακά όργανα, που τα όρια των αρμοδιοτήτων τους, καθορίζονται από κανονισμούς, που εκπονούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάτω από την αποκλειστική ευθύνη του οποίου, βρίσκονται τα περιφερειακά όργανα.

Βάση για την περιφερειακή οργάνωση είναι ευρύτερα γεωγραφικά διαμερίσματα, με ενότητες Νομών, τα οποία έχουν έδρες τις πόλεις που καθορίζονται παρακάτω και καλύπτουν τους νομούς που αναφέρονται στη συνέχεια.

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ: καλύπτει τους νομούς Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας και Κέρκυρας.

Γραμματέας Παραρτήματος :

Ρώσσιος Ιωάννης   

Τηλ: 268 102 4824 – 694 641 0328

Email : irossios@eurobank.gr