Σύνθεση Ελεγκτικής Επιτροπής

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΜΕΛΟΣ Κύρκου Ευαγγελία – 693 788 9741
ΜΕΛΟΣ Σερμπέζης Κωνσταντίνος – 697 287 4647
ΜΕΛΟΣ Σπυράκη Βασιλική – 693 252 3885