Καταστατικό Συλλόγου

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ

Η επωνυμία του σωματείου των εργαζομένων στην Eurobank, είναι ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ EUROBANK ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ με τον διακριτικό τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ EUROBANK και έχει έδρα την Αθήνα .

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Συλλόγου είναι :

Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των επαγγελματικών – οικονομικών – ασφαλιστικών, ηθικών, κοινωνικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του. Η καλλιέργεια και διαμόρφωση ταξικής και κοινωνικής συνείδησης, η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συναδέλφωσης μεταξύ τους και με τους εργαζόμενους σε άλλους εργασιακούς χώρους.

Η συνεργασία των κοινωνικών φορέων, ώστε μέσα από υπεύθυνο διάλογο, πολιτικά και συνδικαλιστικά τεκμηριωμένο, να προάγονται οι δημοκρατικοί θεσμοί.

ΑΡΘΡΟ 3

ΜΕΣΑ

Μέσα για την επιτυχία του σκοπού του Συλλόγου είναι:

  1. Η οργάνωση και καθοδήγηση των εργαζομένων στην Εταιρεία για τα συμφέροντα και δικαιώματα τους και ιδίως για τη συνεχή βελτίωση των όρων και συνθηκών εργασίας και την εν γένει άνοδο του βιοτικού τους επιπέδου. Η ευεργετική δράση και διαμόρφωση του διεκδικητικού πλαισίου μέσα από το οποίο θα επιδιώκεται κάθε φορά η δίκαιη λύση των επαγγελματικών προβλημάτων.
  2. Η δημιουργία, διατήρηση και ανάπτυξη των δεσμών ενότητας, αλληλεγγύης και αδελφοσύνης ανάμεσα στα μέλη του, καθώς και ανάμεσα σ’ αυτά και την ΟΤΟΕ και η δημιουργική συμβολή στην ενότητα και ισχυροποίηση της ενωμένης δύναμης όλων των εργατοϋπαλληλικών σωματείων της χώρας.
  3. Ή καλλιέργεια και ανάπτυξη του αυτοσεβασμού, της αξιοπρέπειας, του αγωνιστικού φρονήματος και της συνδικαλιστικής συνείδησης των μελών του και η συμβολή στη διαμόρφωση κοινής και ενιαίας ταξικής συνείδησης όλων των εργαζόμενων με κύριο στόχο την κατάργηση της εκμετάλλευσης της εργασίας και την κατανομή του προϊόντος της στους δημιουργούς της .
  4. Η συμβολή και συμπαράσταση με κάθε τρόπο σε όλες τις προσπάθειες που γίνονται για την δημοκρατία, την κοινωνική πρόοδο, την εθνική κυριαρχία και ανεξαρτησία και την ειρήνη.
  5. Η ανύψωση και ενίσχυση του μορφωτικού και πνευματικού επιπέδου καθώς και της κοινωνικής και ηθικής συνείδησης των μελών του με την οργάνωση και οικονομική ενίσχυση κάθε είδους προοδευτικών πολιτιστικών ή παρεμφερών καλλιτεχνικών κ.λ.π, εκδηλώσεων και εορτών.
  6. Η δημιουργία Εντευκτηρίου, Βιβλιοθήκης, εστιατορίου, βρεφικών και παιδικών σταθμών, ξενώνων θερινών διακοπών, αλληλοβοηθητικών και άλλων συναφών ταμείων, σχολών, αθλητικών τμημάτων κ.λ.π. με έγκριση της Συνέλευσης και σύμφωνα με τους ιδιαίτερους κανονισμούς, που εκείνη θα ψηφίσει. Η προώθηση του πολιτισμού και του αθλητισμού στον εργασιακό χώρο.
  7. Η διαπραγμάτευση, κατάρτιση και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης Οργανισμών προσωπικού και της προσφυγής στην Δικαιοσύνη για βελτίωση των όρων της αμοιβής, της εργασίας των μελών του και της επαγγελματικής εξέλιξης τους.
  8. Η παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής της εργατικής, συνδικαλιστικής κ.λ.π. νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού με κάθε νόμιμο μέσο καθώς και με την έγερση αγωγών, μηνύσεων κ.λπ. απ’ ευθείας από το Σύλλογο και για λογαριασμό των μελών του.
  9. Η αποτελεσματική παρέμβαση και δράση του Συλλόγου ώστε να συμβάλλει στη διαμόρφωση της Εργατικής, συνδικαλιστικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για κατοχύρωση και προστασία των δικαιωμάτων των μελών του και των εκπροσώπων τους, τη διασφάλιση της συνδικαλιστικής τους δραστηριότητας και ελευθερίας.
  10. Η ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή – εκπροσώπησή του Συλλόγου στις οικείες συνδικαλιστικές Ενώσεις, Συνέδρι