Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν 4342/2015 επανακαθορίζονται οι δικαιούχοι της άδειας φροντίδας τέκνου( άδεια ανατροφής τέκνου) προκειμένου η εν λόγω άδεια να χορηγείται πλέον και στον εργαζόμενο γονέα στην περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν εργάζεται.

Όσοι ενδιαφέρεστε να καταθέσετε αίτηση στο HR4U, για οποιοδήποτε πρόβλημα να απευθυνθείτε στο Σύλλογο.

Μπορείτε να κατεβάστε την ανακοίνωση Εδώ