Μπορείτε να κατεβάστε την ανακοίνωση Εδώ

https://sett.gr/wp-content/uploads/2015/07/july1015-1.doc